Tüm Duyurular

İthalatta İlave Gümrük Vergisi tahsili kararında değişiklik hakkında.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi tahsili kararında değişiklik hakkında.

SAYI       : 2021/22 KONU   :İthalatta İlave Gümrük Vergisi tahsili kararında değişiklik hakkında.   2021/5  Sayılı Bilgilendirme Duyurumuz ile gönderilen 3351 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ithalatta İlave Gümrük vergisi tahsil edilecek eşyalar listesinde, 22.04.2021/31462 ...
TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

SAYI     :2021/21 KONU  :TAREKS yetkilendirmesi hakkında.   20.04.2021/31460 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32  ile TAREKS yetkilendirmesi (TSE, CE ve Tekstil/azo kontrol vb başvuruları için )  hakkındaki Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği Ürün Güvenli ...
8302 GTİP G. Kore ve Makedonya menşeli eşya ithalinde anti damping.

8302 GTİP G. Kore ve Makedonya menşeli eşya ithalinde anti damping.

SAYI     :2021/20 KONU  :8302 GTİP G. Kore ve Makedonya menşeli eşya ithalinde anti damping.   27.03.2021/31436 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli  2021/14 Sayılı Tebliğ ile ;   Güney Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “mente ...
Malezya-Yunanistan menşeli/çıkışlı poliüretan sıvanmış mensucat ithalinde anti damping vergisi.

Malezya-Yunanistan menşeli/çıkışlı poliüretan sıvanmış mensucat ithalinde anti damping vergisi.

SAYI     :2021/19 KONU  :Malezya-Yunanistan menşeli/çıkışlı poliüretan sıvanmış mensucat ithalinde anti damping vergisi.     26.03.2021/31435 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 2021/15 Sayılı Tebliğ ile ,Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, ...
Ev aleti bıçağı, kesik elyaf iplik ve cam lifi, ipliği ithalinde anti damping.

Ev aleti bıçağı, kesik elyaf iplik ve cam lifi, ipliği ithalinde anti damping.

İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE   SAYI     :2021/18 KONU  :Ev aleti bıçağı, kesik elyaf iplik ve cam lifi, ipliği ithalinde anti damping.   24.03.2021/31433 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;   2021/8 Sayılı Tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ...
DAP TESLİM ŞEKLİNDE SİGORTA

DAP TESLİM ŞEKLİNDE SİGORTA

İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE   SAYI     :2021/17 KONU  : D li teslim şekillerinde sigorta.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 26.02.2021/61634634 yazıları ile ;   Teslim şekillerine ilişkin yeni yürürlüğe giren INCOTERM 2020  açıklamalarında, “DAT (Terminalde teslim) teriminin isminin, DPU ...
Bazı Tekstil, Deri ürünleri ve konfeksiyon İthalinde TAREKS sisteminde zararlı kimyasal madde ve azo boyar madde denetimi rehberi.

Bazı Tekstil, Deri ürünleri ve konfeksiyon İthalinde TAREKS sisteminde zararlı kimyasal madde ve azo boyar madde denetimi rehberi.

İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE   SAYI       : 2021/15 KONU   : Bazı Tekstil, Deri ürünleri ve konfeksiyon İthalinde TAREKS sisteminde zararlı kimyasal madde ve azo boyar madde denetimi rehberi.   Aşağıda yer alan 2020/72 sayılı Bilgilendirme duyurumuz ile bildirilen Tekstil, Deri ürünleri ve ...
Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.

Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.

SAYI   :2020/72 KONU   :Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.   İLGİ: 2020/66 Sayılı bilgilendirme duyurumuz.   İlgide kayıtlı duyurumuz ile Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18 sayılı tebliğ ile Her türlü Tekstil ,Deri ve bunlardan mamul eşya ile Tekstil Boyası ithalinde Gümrük ...
Kültür fonunun ithalat vergileri içinde olmadığı ile kesin ihraçtan iade olan muaf eşyada tahsilinin gerektiği.

Kültür fonunun ithalat vergileri içinde olmadığı ile kesin ihraçtan iade olan muaf eşyada tahsilinin gerektiği.

SAYI       :2021/14 KONU   :Kültür fonunun ithalat vergileri içinde olmadığı ile kesin ihraçtan iade olan muaf eşyada tahsilinin gerektiği.   Kültür ve Turizm Bakanlığı/Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün ekli yazılarında; Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra, 4458 sayılı Gümrük ...
Zirai karantina kontrolüne tabi ürünlerin Yurda giriş noktasında kontrolünün yapılamadan girişine izin verilmemesi.

Zirai karantina kontrolüne tabi ürünlerin Yurda giriş noktasında kontrolünün yapılamadan girişine izin verilmemesi.

SAYI       :2021/13 KONU   :Zirai karantina kontrolüne tabi ürünlerin Yurda giriş noktasında kontrolünün yapılamadan girişine izin verilmemesi.   Zirai karantina kontrolüne tabi ürünlerin (bitkisel ürünler) Yurda giriş noktasında kontrolünün yapılamadan girişine izin verilmesi hastalık ve zararlı ...
Elektrik motorlu otomobil ÖTV si hakkında.

Elektrik motorlu otomobil ÖTV si hakkında.

SAYI       :2021/12 KONU   :Elektrik motorlu otomobil ÖTV si hakkında.   02.02.2021/31383 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli  3471 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile sadece elektrik motoru ile çalışan  otomobillerin ithalinde ve satışında  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsil ...
5407 GTİP mensucat anti damping değişikliği.

5407 GTİP mensucat anti damping değişikliği.

SAYI       : 2021/11 KONU   : 5407 GTİP mensucat anti damping  değişikliği.   28.01.2021/31378 sayılı resmi gazetede yayımlanan ekli 2021/3 Sayılı Tebliğ ile 5407 Gümrük Tarife numarasında (GTİP)  yer alan flament polyesterden dokunmuş mensucat ithalinde Çin Halk Cumhuriyeti (CHC), Tayvan, G ...
İhracat eşyasında kilogram farklılıkları hakkında.

İhracat eşyasında kilogram farklılıkları hakkında.

SAYI       : 2021/10 KONU   : İhracat eşyasında kilogram  farklılıkları hakkında.   Karayolu ihracat yüklemelerinde tescil edilen ihracat beyannamesindeki kilogram ile tartım sonucu bulunan kilogram arasında fark tespit edilen durumlarda Gümrük İdarelerince  ihracat beyannamesinin iptal ...
Menşe Şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler.

Menşe Şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler.

SAYI       :2021/9 KONU   :Menşe Şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazıları ile, Gümrük Yönetmeliği hükmü gereğince Menşe Şahadetnamelerinin Menşe ülke veya ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenebileceği, Yönetmelikteki İhracatçı ülke tabirinden ticaret ...
Kullanılmış eşya ithali.

Kullanılmış eşya ithali.

SAYI       :2021/8 KONU   :Kullanılmış eşya ithali.   İlgili Tebliği ile belirlenen kıymet üzerinden vergileri ödenmek kaydıyla bir kısmı kullanılmış eşyaların ithalinde geçmiş yıllarda 2020/9 sayılı tebliğ kapsamında, eşya adedi, eşya GTİP ve eşya kıymeti bilgileri ile müracaat edilerek  1-2 günç ...
İngiltere Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.

İngiltere Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.

SAYI       : 2021/7 KONU   :İngiltere Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.   Ticaret Bakanlığı’nın ekli 30.12.2020/00060221855 sayılı yazıları ile; 29.12.2020 tarihinde İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığı, İngiltere’nin AB’nin Gümrük Birliği uygulamalarının dışındağı, ...
İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması.

İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması.

SAYI      :2021/6 KONU   : İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması. Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında, Türkiye ile İngiltere arasında  imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır. Bilgilerinize sunulur.   Ticaret Bakanlığı Duyurusu – BREXIT ...
Muhtelif Eşyalarda İlave Gümrük Vergisi Düzenlemesi.

Muhtelif Eşyalarda İlave Gümrük Vergisi Düzenlemesi.

SAYI       :2021/5 KONU   :Muhtelif Eşyalarda İlave Gümrük Vergisi Düzenlemesi.   2011 ila 2020 yılları arasında muhtelif Kararlar  ile Muhtelif Eşyaların ithalinde İlave Gümrük Vergisi tahsili kararlaştırılmıştır. 2020 yılında bu İlave Gümrük Vergilerinin miktarı 01.01.2021 tarihine kadar y ...
Malezya’dan sentetik mensucat ithalinde anti damping vergisi tahsili.

Malezya’dan sentetik mensucat ithalinde anti damping vergisi tahsili.

SAYI       :2021/4 KONU   : Malezya’dan sentetik mensucat ithalinde anti damping vergisi tahsili.   31.12.2020/31351 (5. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan ekli 2021/2 Sayılı Tebliğ ile, Malezya menşeli ve Malezya çıkışlı (Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışındaki) ekli ...
Elektronik Kimlik Bilgili Cihazlarda IMEİ numarası.

Elektronik Kimlik Bilgili Cihazlarda IMEİ numarası.

SAYI       : 2021/3 KONU   : Elektronik Kimlik Bilgili Cihazlarda IMEİ numarası.   31.12.2020/31351 (3. Mükerrer) Resmi Gazete de Yayımlanan  2021/20 sayılı Tebliğ ile, Elektronik Kimlik Bilgisine haiz cihazların Serbest Dolaşıma Girişinde olduğu gibi Geçici İthalinde de Bilgi Teknoloji Kurumunun ...
İthalatta UGD denetim tebliğ değişiklikleri.

İthalatta UGD denetim tebliğ değişiklikleri.

SAYI       :2021/2 KONU   : İthalatta UGD denetim tebliğ değişiklikleri.   31.12.2020/31351 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan;   -2020/1 Sayılı tebliğ ile İthalatta Standart Denetime tabi olan 8547.20.00.00 GTİP de yer alan elektrik buvatları  CE denetim tebliği kapsamına alınmı ...
Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzin Süre Uzatımı.

Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzin Süre Uzatımı.

SAYI       : 2021/1 KONU   : Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzin Süre Uzatımı.   31.12.2020/31351 (5.Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan ekli 2020/18 sayılı Tebliğ ile kapanmamış veya müeyyidesi ödenmemiş durumdaki Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ve Dahilde İşleme İzinlerinin (Gümrük ...
İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması hakkında

İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması hakkında

SAYI       : 2020/73 KONU   : İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.   Ticaret Bakanlığı’nın ekli 30.12.2020/00060221855 sayılı yazıları ile; 29.12.2020 tarihinde İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığı, İngiltere’nin AB’nin Gümrük Birliği uygulamalarının dışında kalacağı, ...
Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.

Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.

SAYI   :2020/72 KONU   :Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması değişikliği.   İLGİ: 2020/66 Sayılı bilgilendirme duyurumuz.   İlgide kayıtlı duyurumuzda Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18 sayılı tebliğ ile Her türlü Tekstil ,Deri ve bunlardan mamul eşya ile Tekstil Boyası ithalinde Gümrük ...
Gözetim uygulamasına tabi eşyalarda tartım işlemi hakkında.

Gözetim uygulamasına tabi eşyalarda tartım işlemi hakkında.

SAYI       : 2020/71 KONU   : Gözetim uygulamasına tabi eşyalarda tartım işlemi hakkında.   Bilindiği üzere kilogram üzerinden gözetim referans fiyat uygulaması yapılan eşyalar için eşyanın fiili ağırlığı üzerinden ilgili tebliğde belirlenen referans fiyat esas alınarak beyan yapılmaktadır. Gümrük ...
Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında.

Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında.

SAYI : 2020/70 KONU : Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında. İLGİ : 2020/67 Sayılı bilgilendirme duyurumuz. İlgide kayıtlı duyurumuz ile,17.11.2020/31307 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, kesinleşenı ...
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Eşdeğer Eşya Kısıtlaması Hakkında

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Eşdeğer Eşya Kısıtlaması Hakkında

SAYI       :2020/69 KONU   :Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Eşdeğer Eşya Kısıtlaması Hakkında.    Ticaret Bakanlığı’nın ekli yazıları ile ithalatı Anti Damping Vergisi ve İlave Gümrük Vergisine tabi ekli listede Gümrük Tarife numarası ve ürün isimleri yer alan eşyaların Dahilde İşleme İzin ...
Avrupa Birliği – İngiltere(BK) Brexit uygulaması hakkında

Avrupa Birliği – İngiltere(BK) Brexit uygulaması hakkında

SAYI :2020/68 KONU :Avrupa Birliği – İngiltere(BK) Brexit uygulaması hakkında. Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yayımlanan ekte yer alan duyuru ile 01.01.2021 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık (BK/İngiltere) arasındaki gümrük uygulamasında özetle; BK ğa giden ve BK tan gelen eşyaların eskiden olduğu gibi Ortak ...
Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında.

Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında.

SAYI       :2020/67 KONU   :Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hakkında.   17.11.2020/31307 Sayılı  Resmi Gazete de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, kesinleşen bazı kamuı & ...
Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması.

Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması.

SAYI       :2020/66 KONU   :Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası İthalinde TAREKS Uygulaması.   Halen Yürürlükteki 2020/15 sayılı tebliğ ile mevcut uygulamada her türlü Tekstil, Deri ve Tekstil Boyası ithalinde Gümrük Beyannamesi verilip vergileri ödendikten sonra Risk Kriteri kapsamında azo boyar madde ...
İTHALAT/ İHRACAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

İTHALAT/ İHRACAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

28.10.2020 Çarşamba günü saat 12:00 dan sonra ve 29.10.2020  Perşembe  günü Resmi Tatil olması sebebiyle 28.10.2020  Çarşamba  günü saat 12:00  ye kadar Gümrük İdarelerine bildirilmesi durumunda Gümrük İdarelerinde gümrük işlemi yapılabilmektedir. Belirtilen günlerde  fazla mesaili olarak işlem yapmak isteyenı ...
İthal eşyada Risk kriterli kıymet araştırması.

İthal eşyada Risk kriterli kıymet araştırması.

SAYI     :2020/65 KONU  :İthal eşyada Risk kriterli kıymet araştırması.   Ticaret Bakanlığı’nın ekli 20.10.2020/58341131 sayılı yazıları ile, ithal eşyaları ile ilgili Risk kriterli kıymet araştırması yapılması amacıyla BİLGE sisteminde kıymet araştırması yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bakanlığın riskli g ...
Alçak yoğunlukta polietilen ithalinde anti damping soruşturması.

Alçak yoğunlukta polietilen ithalinde anti damping soruşturması.

SAYI     :2020/64 KONU  :Alçak yoğunlukta polietilen ithalinde anti damping soruşturması.   17.10.2020/31277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/22 Sayılı Tebliğ ile Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen” ithalinde tahsil edilmek ...
Tedarikçi beyanının firma antetli kağıdına yapılabileceği hakkında.

Tedarikçi beyanının firma antetli kağıdına yapılabileceği hakkında.

SAYI       :2020/63 KONU   :Tedarikçi beyanının firma antetli kağıdına yapılabileceği hakkında.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  31.08.202056978630 sayılı yazıları ile; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden A.TR belgesi eşliğinde ithal edilen eşyalar için düzenlenen eşyanın menşeini gösteren Tedarikçi ...
İthalatta tahsil edilen bazı İGV’lerin devam edeceği hakkında.

İthalatta tahsil edilen bazı İGV’lerin devam edeceği hakkında.

SAYI       :2020/62 KONU   :İthalatta tahsil edilen bazı İGV’lerin devam edeceği hakkında.   24.09.2020/31254 Sayılı RESMİ Gazetede yayımlana 2955 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ;   Daha önceki bilgilendirme duyurularımız ile iletilen;   -Ekli 2423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde G ...
Tedarikçi beyanı A4 kağıdında olmayacak.

Tedarikçi beyanı A4 kağıdında olmayacak.

SAYI : 2020/61 KONU : Tedarikçi beyanı A4 kağıdında olmayacak.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazıları ile; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden A.TR belgesi eşliğinde ithal edilen eşyalar için düzenlenen eşyanın menşeini gösteren Tedarikçi Beyanının ticari fatura veya Teslimat notu veya her hangi bir ticari bir belge üzerinde yer ...
Menşe belgelerinde menşei ülke isminin yazılması hakkında.

Menşe belgelerinde menşei ülke isminin yazılması hakkında.

SAYI       :2020/60 KONU   :Menşe belgelerinde menşei ülke isminin yazılması hakkında.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazıları ile; Menşe Şahadetnamelerinin menşe hanesinde Avrupa Birliği (EU, europe unıon gibi ) ifadelerle menşe belirtilmesinin Uygun olmadığı ve bu şekilde düzenlenen  MenŞ ...
Otomobil ÖTV si

Otomobil ÖTV si

SAYI       :2020/59 KOMU  :Otomobil ÖTV si   30.08.2020/31229 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2912 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Otomobil ithalinde/satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) oranları yeniden belirlenerek;   -Motor hacmi 1600cc geçmeyen, ÖTV Matrahı, 85.000 TL’yi aşmayanlar i ...
Bebek bakım ürünleri ithalinde anti damping vergisi.

Bebek bakım ürünleri ithalinde anti damping vergisi.

SAYI    :2020/58 KONU  :Bebek bakım ürünleri ithalinde anti damping vergisi.   18.08.2020/31217 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan ekli İthalatta Hasız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20) ile bebeklerin beslenmesi ve bakımı annelerin emzirme sürecinde ki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin (tebliğdeü ...
Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.

Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.

SAYI       :2020/43 KONU   :Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.   İstanbul Gümrüklerinde Bir TIR aracında birden fazla firmaya ait ithalat eşyasının/parsiyel eşyanın  antrepoya boşaltılması sırasında tüm firmaların aynı sürede ...
Suriye’ye yapılacak ithalat / ihracat hakkında.

Suriye’ye yapılacak ithalat / ihracat hakkında.

SAYI   :2020/57 KONU :Suriye’ye yapılacak ithalat / ihracat hakkında.   Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yer alan bilgilendirme ile;   Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerine aşağıda yer ...
İthalatta kayıt belgesine tabi eşyada gerekli belgeler.

İthalatta kayıt belgesine tabi eşyada gerekli belgeler.

SAYI  :2020/56 KONU : İthalatta kayıt belgesine tabi eşyada gerekli belgeler.   İthalatta Gözetim(kayıt belgesi) Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri, ayakkabı, şapka, kauçuk iplik, yastık, yorgan, fermuar, hijyenik havlu, bebek bezi ve tekstil boyası , İthalatta Gözetim(kay) ...
İHRACAT / İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

İHRACAT / İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

Kurban bayramı tatili nedeniyle,   -31.07.2020 Cuma (Bayramın birinci günü) Gümrük İdarelerince  fazla mesaili olarak işlem yapılmamaktadır. (MENFİ).   -30.07.2020 Perşembe günü  (yarın) 13:00 – 24:00 saatleri arasında ve 01.08.2020 – 03.08.2020 tarihleri arasında (bayramın 2, 3 ve 4.ncü günleri) fazla mesaili ...
Geçici ithal edilen ambalajların süre uzatımı.

Geçici ithal edilen ambalajların süre uzatımı.

SAYI       :2020/55 KONU   :Geçici ithal edilen ambalajların süre uzatımı.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 21.07.2020/56011121 sayılı yazıları ile; İhraç eşyasının taşınmasında/ambalajlanmasında kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen ve Türkiye’de kalma süresi 30.06.2020 tarihinden sonra ...
Suriye’ye ihracat ve ithalatta revize.

Suriye’ye ihracat ve ithalatta revize.

SAYI                 :2020/54 KONU              :Suriye’ye ihracat ve ithalatta revize. İlgi                   : ...
Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler.

Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler.

SAYI       :2020/53 KONU   :Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler.   Ticaret Bakanlığı’nın ekli 2020/18 Sayılı Genelgeleri ile numune ve sergi fuar eşyasının yolcu beraberi form ile yapılabilmesi kararlaştırılmış buna göre; 1)-Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu ...
Patates ve kuru soğan ihracı serbest.

Patates ve kuru soğan ihracı serbest.

SAYI    :2020/52 KONU  :Patates ve kuru soğan ihracı serbest.   19.07.2020/ 31190 Sayılı yayınlanan Resmi Gazetede İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/12) yayımlanarak, Taze veya soğutulmuş Patates ve Kuru Soğan ihracatında ki kısıtlama ...
İtalya, İspanya ve Almanya menşeli polyester kumaş ithalinde anti damping ver.

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli polyester kumaş ithalinde anti damping ver.

SAYI              :2020/51 KONU            :İtalya, İspanya ve Almanya menşeli polyester kumaş ithalinde anti damping ver.   26.06.2020/31167 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 220/14 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin ...
Devlet Malzeme hibe Ofisine tıbbi ürün güncellemesi Hakkında.

Devlet Malzeme hibe Ofisine tıbbi ürün güncellemesi Hakkında.

SAYI      :2020/50 KONU  :Devlet Malzeme hibe Ofisine tıbbi ürün  güncellemesi Hakkında. Devlet Malzeme Ofisinin web sayfasında duyurduğu aşağıdaki bilgilendirme ile hibe karşılığı ihracına izin verilecek ürünler ile ilgili güncel tablo ve Tıbbi maske standardı ekte sunulmuştur.   Kişisel Koruyucu Donanım ...
Kullanılmış İş Makinası ihracında İlişik kesme yazısı.

Kullanılmış İş Makinası ihracında İlişik kesme yazısı.

SAYI       :2020/49 KONU   :Kullanılmış İş Makinası ihracında İlişik kesme yazısı.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 2020/16 Sayılı Genelgeleri ile,Tarım kesiminde kullanılanlar, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan kullanılmış veya ...
Suriye’ye kimyevi madde ihracı.

Suriye’ye kimyevi madde ihracı.

SAYI       :2020/48 KONU   :Suriye’ye kimyevi madde ihracı.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli  03.07.2020 / 55540897 yazıları ile 01.07.2020 tarihli ve 55353285 sayılı Bakanlık Makamı Onayı uyarınca, Suriye`ye ihraç edilecek eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde,   ...
Fas’a ihracatta Gümrük kontrolü.

Fas’a ihracatta Gümrük kontrolü.

SAYI : 2020/47 KONU : Fas’a ihracatta Gümrük kontrolü.   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) den alına ekli 08.06.2020/01672 yazıda FAS ‘ a yapılan ihracatların öncelikle çıkış ülkesinde Breau Veritas,Tuv Rheinland ve Applus Fomento gözetim şirketleri tarafından denetlendikten sonra FAS’ a girişinin yapılabileceği, Çıkış ülkesinde yap ...
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünün belgelendirilmesi Hk.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünün belgelendirilmesi Hk.

SAYI                 :2020/46 KONU              :Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünün belgelendirilmesi Hk.   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun web sayfasında yer alan ekte yer alan duyurusu ile, Tıbbi ...
Melt blown kumaşta ilave gümrük vergisi.

Melt blown kumaşta ilave gümrük vergisi.

SAYI    :2020/45 KONU  :Melt blown kumaşta ilave gümrük vergisi.   30.06.2020/31171 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında Bazı tekstil ürünlerine İlave Gümrük Vergisi getiren düzenlemede değişiklik yapılarak, 5603 Tarife Pozisyonun da yer alan ür ...
Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI       :2020/44 KONU   :Muhtelif eşya ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   28.06.2020/31169 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2682 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;  Kararname eki listede Gümrük Tarife Numaraları yer alan Sitrik asit, Plastikten yapışkan film, ...
Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.

Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.

SAYI       :2020/43 KONU   :Parsiyel ithalat eşyanın geçici depolama statüsünde 2 iş günü içinde antrepoya konulabilmesi kaldırıldı.   İstanbul Gümrüklerinde Bir TIR aracında birden fazla firmaya ait ithalat eşyasının/parsiyel eşyanın  antrepoya boşaltılması sırasında tüm firmaların aynı sürede ...
Kozmetik ürünlerinin ihtisas gümrüklerinden ithali.

Kozmetik ürünlerinin ihtisas gümrüklerinden ithali.

SAYI       :2020/42 KONU   :Kozmetik ürünlerinin ihtisas gümrüklerinden ithali.   02.06.2020/31143 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli Seri No: 166 tebliğ ile , kimya sanayinde kullanılan koku vericiler, parfüm, makyaj müstahzarları, saç müstahzarları, şampuan, diş macunu, diş müstahzarları, vücut ...
Tekstil, deri, ayakkabı ithalinde kayıt belgesi istisnası.

Tekstil, deri, ayakkabı ithalinde kayıt belgesi istisnası.

SAYI       :2020/41 KONU   :Tekstil, deri, ayakkabı ithalinde kayıt belgesi istisnası.   02.06.2020/31143 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2019/1 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması tebliğinde yapılan değişiklik ile; Bir ithalat beyannamesi kapsamında brüt 25.-kg a kadar İTKİB kayıt belgesinden istisna ...
Dahilde İşleme Tebliğ değişikliği

Dahilde İşleme Tebliğ değişikliği

SAYI     : 2020/40 KONU  :Dahilde İşleme Tebliğ değişikliği   29.05.2020/31139 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapan ekli 2020/10 Sayılı Tebliğ ile;   Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ür ...
Meltbown kumaş ihracı.

Meltbown kumaş ihracı.

SAYI       :2020/39 KONU   :Meltbown kumaş ihracı.   Aşağıda yer alan Gümrükler Gene Müdürlüğü yazısı ile,”spunbond kumaş”, “spunlace kumaş”, “sms kumaş” ve ihracı kayda bağlı “Meltblown kumaş” a ait ayırt edici hususları içerir bilgilerin ve kumaş ...
Devamsız sentetik ve suni iplik ithalinde anti damping vergisi

Devamsız sentetik ve suni iplik ithalinde anti damping vergisi

SAYI       :2020/38 KONU   :Devamsız sentetik ve suni iplik ithalinde anti damping vergisi   22.05.2020/31134 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-5.htm linkte yer alan 2020/8 Sayılı Tebliğ ile; 5508, 509, 5510 ve 5511 Gümrük Tarife numarasında ...
Muhtelif ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

     SAYI                 : 2020/37      KONU              : Muhtelif ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.       20.2020 ...
Akreditifli ihracatlar da ıslak imzalı menşe şahadetnamesi.

Akreditifli ihracatlar da ıslak imzalı menşe şahadetnamesi.

SAYI       : 2020/36 KONU   :Akreditifli ihracatlar da  ıslak imzalı menşe şahadetnamesi.   İstanbul Ticaret Odasının İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine gönderdiği ekli duyuruda, MEDOS sisteminde elektronik olarak düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinin  ıslak imza taşımaması nedeniyle   ...
Dokuma/örme kumaştan mamul maske ihracı.

Dokuma/örme kumaştan mamul maske ihracı.

SAYI       :2020/35 KONU   :Dokuma/örme kumaştan mamul maske ihracı.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazıları ile Dokuma ve Örme kumaştan maske ihracında İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin gerekmediği bildirilmektedir.   Bilgilerinize sunulur. ...
Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI                 : 2020/34 KONU              : Muhtelif eşya ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   11.05.2020/ 31125(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2514ı ...
Maske ve Koruyucu Giysi Üretim Standardı.

Maske ve Koruyucu Giysi Üretim Standardı.

SAYI       :2020/33 KONU   :Maske ve Koruyucu Giysi Üretim Standardı.   İstanbul Hazır Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ve Ekoteks Laboratuvarı tarafından hazırlanan Maske, Cerrahi önlük ve örtü üretimi ile ilgili uyulması gereken standartlara ilişkin bilgi ektedir.   Bilgilerinize. ...
Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI :2020/31 KONU : Muhtelif eşya ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   18.04.2020/31103 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2424 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;  Kararname eki listede Gümrük Tarife Numaraları yer alan, yapıştırıcı, plastikten levhalar, plastik ambalajlar, plastikten diğer eşyalar, ...
Numune maske ve tulum ihracı

Numune maske ve tulum ihracı

SAYI :2020/31 KONU : Numune maske ve tulum ihracı   İstanbul İhracatçı Birliklerinin ekli 2020/4400 Sayılı Bülteni ile,   Maske ve tulumlar için ihracata esas yapılacak numune gönderimlerinde kargo yoluyla gönderilmesi ve “Numunedir” ibaresinin bulunması kaydıyla; maske için 50 adete, tulum içinse 10 adete kadar numune g ...
İhracı izine tabi eşyalar.

İhracı izine tabi eşyalar.

SAYI       :2020/30 KONU   :İhracı izine tabi eşyalar.   İLGİ :  2020/14 sayılı ve 2020/17 sayılı bilgilendirme duyurularımız.   İlgide kayıtlı 2020/14 sayılı bilgilendirme duyurularımız ile ihracı izne/ kayıt belgesine tabi tutulduğu bildirilen;   – Etil Alkol – Kolonya (GT ...
Mesai harici gümrük işlemleri.

Mesai harici gümrük işlemleri.

SAYI :2020/19 KONU: Mesai harici gümrük işlemleri.   01 Mayıs 2020 ve 02 Mayıs 2020 tarihlerinde mesai harici yapılacak gümrük işlemleri için bu gün saat 15:30 a kadar dilekçe ile müracat edilmek ve fazla mesai ücreti ödenmek kaydıyla işlem yapılabilecektir.   Bilgilerinize sunulur. ...
İthalat kırmızı hat tam muayene hk.

İthalat kırmızı hat tam muayene hk.

SAYI :28 KONU : İthalat kırmızı hat tam muayene hk.   Alınan şifahi bilgilere göre Gümrük İdaresinin başlattığı uygulama ile Mayıs ayı başına kadar Türkiye genelinde İthalat eşyalarına tam muayene yapılmaya ve laboratuvar tahliline tabi tutulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla ithalat eşyalarının gümrük işlemlerinin tamamlanması zaman alacaktır. ...
İstanbul kamu kurumlarının mesai saatleri.

İstanbul kamu kurumlarının mesai saatleri.

SAYI       :2020/27 KONU   :İstanbul kamu kurumlarının mesai saatleri.   İstanbul Valiliği’nin ekli 2020/39 Sayılı Basın Duyurusu ile İstanbul’daki kamu kurumlarının mesai/çalışma  saatleri Ramazan Ayı süresince  saat 09:00-16:30 arası olarak belirlenmiştir. Normal Mesai harici yapılacak ...
Muhtelif ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI                 : 26 KONU              : Muhtelif ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   21.04.2020/31106 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2430 Sayılı Cumhurbaşkanlığı ...
Deri ve Tekstil ürünü ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Deri ve Tekstil ürünü ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI                 : 25 KONU              : Deri ve Tekstil ürünü ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   21.04.2020/31106 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2429 Sayılı ...
Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

Muhtelif eşya ithalinde İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

SAYI      : 2020/24 KONU   :Muhtelif eşya ithalinde  İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.   18.04.2020/31103 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2424 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;  Kararname eki listede Gümrük Tarife Numaraları yer alan, yapıştırıcı, plastikten levhalar, plastik ...
Demir çelik sac ithalinde gümrük vergisi artışı.

Demir çelik sac ithalinde gümrük vergisi artışı.

SAYI       :2020/23 KONU   :Demir çelik sac ithalinde gümrük vergisi artışı.   18.02.2020/31103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2423 sayılı Cumhur Başkanlığı Kararnamesi ile;   Kararname eki listedeki 72. Fasıldaki soğuk haddelenmiş demir çelik ürünlerinin  15.07.2020 tarihine kadar ...
Tekstil ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi

Tekstil ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi

SAYI       :2020/22 KONU   :Tekstil ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi   18.04.2020/91103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ekli 2425 Sayılı Cumhur Başkanlığı kararı ile; Tekstilden mensucat ve Tekstilden Giyim eşyası ithalatında uygulanan minimum, 1,25/5,5 .-USD./kg. ve maximum 4,25/5,5.-USD./kg. olan ...
Gümrük Vergilerinin İnternet Bankacılığı ile ödenmesi.

Gümrük Vergilerinin İnternet Bankacılığı ile ödenmesi.

SAYI       :2020/21 KONU   :Gümrük Vergilerinin İnternet Bankacılığı ile ödenmesi.   Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 16.04.2020/53904790 sayılı yazıları ile  COVID -19 Salgını ile mücadele kapsamında,  kişilerin birbiri  ile temasını önlemek amacıyla Gümrük Vergilerinin Gümkart ile ...
Suudi Arabistan sınır geçiş tedbirleri.

Suudi Arabistan sınır geçiş tedbirleri.

SAYI     :2020/20 KONU  :Suudi Arabistan sınır geçiş tedbirleri.   Suudi Arabistan’a kargo taşımalarının zorunlu hallerde kara yolu ile yapılacağı, Vize bürolarının kapalı olması nedeniyle araç sürücülerine kara sınır kapılarında geçici vize verildiği, Sadece gıda, ilaç ve tıbbi malzemenin Suudi Arabistan’dan transit ...
İTHALAT – İHRACAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

İTHALAT – İHRACAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemleri, 02.04.2020 tarih ve E-00053667892 sayılı Ticaret Bakanlığı talimatı ile 08.04.2020 (Çarşamba) tarihinden itibaren tamamen MEDOS üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır.   Ancak,RUSYA FEDERASYONU, BELARUS(BEYAZ) ...
Türkmenistan üzerinden ihracat.

Türkmenistan üzerinden ihracat.

SAYI       :2020/19 KONU   :Türkmenistan üzerinden ihracat.   Türkmenistan tarafından yabancı uyruklu taşıt sürücülerinin ülkeye girişine izin verilmemesi nedeniyle, Türkmenistan’a ve Türkmenistan üzerinden diğer ülkelere kara yolu ile yapılan ihracatların, Bakü-Tiflis-Kars  Demir yolu hattıı ...
Geçici ithalat ve Geçici İhracat eşyası süre uzatımı.

Geçici ithalat ve Geçici İhracat eşyası süre uzatımı.

SAYI       : 2020/18 KONU   :Geçici ithalat ve Geçici İhracat eşyası süre uzatımı.   Geçici İthalat eşyasının yurtta kalma süresi, Geçici İhracat eşyasının yurt dışında kalma süresi veTicari ve kişisel amaçlı geçici olarak Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı kara taşıtlarının Gümrük İdarelerince ...
İhracı izine tabi eşyalar.

İhracı izine tabi eşyalar.

SAYI       :2020/17 KONU   :İhracı izine tabi eşyalar.   26.03.2020/31080 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 2020/6 Sayılı Tebliğ ile, Gümrük Tarife Numaraları ve isimleri belirtilen sağlık/tedavi cihazlarının ihracı Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iznine tabi tutulmuştur.   ...
Gümrük Vergilerinin internet bankacılığı ile ödenmesi.

Gümrük Vergilerinin internet bankacılığı ile ödenmesi.

SAYI       :2020/16 KONU   :Gümrük Vergilerinin internet bankacılığı ile ödenmesi.   COVID 19 (KORONO) Virüs salgını nedeniyle, Gümrük Saymanlıklarına ödenen her türlü gümrük vergilerinin geçici olarak internet bankacılığı ile ödenmesi kararlaştırılmıştır. Nakit veya Gümkartla ödeme Gümrük Saymanlıklar ...
İthalatta Kayıt belgesine tabi ürünler.

İthalatta Kayıt belgesine tabi ürünler.

SAYI       :2020/15 KONU   :İthalatta Kayıt belgesine tabi ürünler.   24.03.2020/31078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlan ekli 2020/3 Sayılı Tebliğ ile tebliğ eki listede yer alan;   Kaju cevizi, Badem, ceviz, tatlı biber, kımızı biber, yer fıstığı, sarımsak, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği unu, ayçiçeğiğı ...
İhracı izne/kayda tabi mallar.

İhracı izne/kayda tabi mallar.

SAYI     :2020/14 KONU  :İhracı izne/kayda tabi mallar.   18.03.2020/31072 Sayılı Resmi Gazetede yayımlana ekli 2020/5 Sayılı İhracat tebliği ile;   – Etil Alkol – Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11) – Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12 sabun içermeyen yüzey aktif müstahzar, 3808.94.10.00.00, ...
Avrupa Birliği Komisyonunun Corona Virüsü bildirisi hakkında.

Avrupa Birliği Komisyonunun Corona Virüsü bildirisi hakkında.

SAYI       :2020/13 KONU   :Avrupa Birliği Komisyonunun Corona Virüsü bildirisi hakkında.   Avrupa Birliği Komisyonunun, Corona Virüs salgını nedeniyle aldığı önlemler konusunda yayımladığı basın bildirisi ilgili İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin 2020/4304sayılı Bülteni ektedir. ...
Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.

Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.

SAYI       :2020/10 KONU   :Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.     Ticaret Bakanlığı’nın ekli 21.03.2020/00052567201 sayılı yazıları ile, İthalatta alınan gümrük vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi vergilerin 21.02.2020 tarihinden ...
Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.

Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.

SAYI       :2020/10 KONU   :Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.     Ticaret Bakanlığı’nın ekli 21.02.2020/00052567201 sayılı yazıları ile, İthalatta alınan gümrük vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi vergilerin 21.02.2020 tarihinden ...
İhracı izne tabi eşyalar

İhracı izne tabi eşyalar

SAYI               :2020/12 KONU            :İhracı izne tabi eşyalar.   04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik ...
İhracı izne tabi olan eşyalar

İhracı izne tabi olan eşyalar

SAYI       : 2020/11 KONU   : İhracı izne tabi olan eşyalar   04.03.2020/31058 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan ekli  İHRACAT 2020/4 sayılı Tebliğ ile,  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan, gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, tulum(koruyucu iş elbisesi), s ...
Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi

Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi

SAYI       :2020/10 KONU   :Gümrük vergilerinin sadece devlet bankaları aracılığı ile ödenmesi.   Ticaret Bakanlığı’nın ekli 21.02.2020/00052567201 sayılı yazıları ile, İthalatta alınan gümrük vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi vergilerin 21.02.2020 tarihinden itibaren ...
İhracat eşyasında kullanılan ahşap ambalajlar

İhracat eşyasında kullanılan ahşap ambalajlar

SAYI     : 2020/9 KONU  : İhracat eşyasında  kullanılan ahşap ambalajlar. İlgi       : 05.12.2019 tarihli 2019/57 sayılı bilgilendirme duyurumuz.   İlgide kayıtlı duyurumuz ile ihraç eşyasında  kullanılan ahşap ambalajlara ısıl işlem uygulaması ve  ISPM 15 işaretlemesi yap ...
Led ampul, motorlu taşıtlar için.

Led ampul, motorlu taşıtlar için.

SAYI       : 2020/8 KONU   : Led ampul, motorlu taşıtlar için.   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2020 / 00052263098 sayılı yazıları ile, 8539.50.00.00  Gümrük Tarife pozisyonunda yer alan ithalatta CE denetimine tabi olan led ampullerin motorlu taşıtlarda kullan ...
Bulgaristan’a ithalatta referans fiyat uygulaması

Bulgaristan’a ithalatta referans fiyat uygulaması

SAYI      : 2020/7 KONU   :  Bulgaristan’a ithalatta referans fiyat uygulaması.   Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin ekli 10.02.2020/776 Sayılı yazıları ile Türkiye’den Bulgaristan’a ithal edilecek karanfil çiçeği, jüt ve Hindistan cevizi lifinden kilim, yünden halı, boyanmış pamuklu ve sentetik  örme kumaş, ...
İngiltere Brexit Anlaşması

İngiltere Brexit Anlaşması

İTHALAT İHRACAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE SAYI       :2020/6 KONU   :İngiltere Brexit Anlaşması. 01.02.2020/31026 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile, İngiltere’nin (Birleşik Krallık) Avrupa Birliğinden (AB)  çekilme (Brexit) anlaşması nedeniyle geçiş süreciş ...
ABD ‘nin İRAN ’a yaptırımı hakkında

ABD ‘nin İRAN ’a yaptırımı hakkında

SAYI  : 2020/5 KONU :ABD ‘nin İRAN ’a yaptırımı hakkında.   İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğinin ekli 2020/4202 Sayılı Bülteni İle; ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 10 Ocak 2020 tarih ve 13902 sayılı İngilizce metni ekte yer alan ABD Başkanlık Kararı’na istinaden özetle: -İran’da inşaat, madencilik, imalat, tekstil ve ...
Laminat parke ve gazlı su ısıtıcı ithalinde antidamping

Laminat parke ve gazlı su ısıtıcı ithalinde antidamping

SAYI       :2020/4 KONU   :Laminat parke ve gazlı su ısıtıcı ithalinde antidamping. 1019-36 tebliğ ekleri 2019-3 EKLER 2019-33 2019-36 TEBLİĞ 04.01.2020/30998 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Ekli 2019/33 Sayılı Tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Gazlı su ısıtıcı(termosifon) ithalinde aşağıda tabloda ...
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

32 sayılı karara ilişkin tebliğ 2019-32-56SAYI               :2020/3 KONU            :İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ   31.12.2019/30995 Sayılı 5 ‘nci Mükerrer  Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Bedeller ...
Mobilya, sebze ve meyve ve balık KDV oranı

Mobilya, sebze ve meyve ve balık KDV oranı

SAYI :2020/2 KONU :Mobilya, sebze ve meyve ve balık KDV oranı 02.01.2020/30996 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 1894 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2013/13033 Sayılı KDV kararında değişiklik yapılarak; -Tavuk yumurtası ve ilgili mevzuata göre; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) ...