İTHALAT HİZMETLERİMİZ

 

Yetkin kadromuzla Gümrük ve dış ticaret mevzuatını titiz bir şekilde takip ederek serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, geçici ithal, transit ticaret gibi gümrük işlemlerini müşteri memnuniyeti ve güveni temelinde yerine getiriyoruz.

Ayrıca, serbest bölge işlemleri ile  Tarım, TAREKS,  TSE işlemleri gibi ithalat öncesi uygunluk belgelerinin alınması, ithalat projelerinde ve gümrük uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

 

 • Müşterilerimizin, hariçte işleme, ata karnesi dahil geçici ihracat ve diğer rejimler içinde sayılan, herhangi bir gümrükten yapılacak ihracat işlemlerinin de garantisiyiz. İhracat kapsamında, aşağıda sıralanan işlemleri eksiksiz tamamlamak bizim işimiz:

 • Faturanın alınması ve on-line tescil

 • Gümrük beyannamesi tanzimi

 • İhracatçılar birliği üyeliği

 • Dolaşım belgesini tanzimi ve onaylanması

 • Eşya cinsine göre ön izinlerin alımı

 • Ticaret odası ve konsolosluk onayı , Sağlık Sertifikası , Tareks çıkarılması

 • Çeki listesi, invoıce ve packing list hazırlanması

 • İhraç konusu ürünün tarife tespiti

 • Gümrük müdürlüklerinde işlemlerin takibi ve sonlandırılması

 • İş takibi gümrük müdürlüklerinde devamlı görev başında bulunan konusunda uzman yardımcı karneli Teksim personeli tarafından yürütülmesi

 • Değişen mevzuat ile ilgili tüm firmaların mail ile bilgilendirilmesi