Malezya-Yunanistan menşeli/çıkışlı poliüretan sıvanmış mensucat ithalinde anti damping vergisi.

SAYI     :2021/19

KONU  :Malezya-Yunanistan menşeli/çıkışlı poliüretan sıvanmış mensucat ithalinde anti damping vergisi.

 

 

26.03.2021/31435 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 2021/15 Sayılı Tebliğ ile ,Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında anti damping tahsil edilmesi ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde kesin karar verilinceye kadar aşağıda tabloda belirtilen miktarlarda anti damping vergisinin teminat olarak alınması kararlaştırılmıştır.

 

 

Bilgilerinize sunulur.