DAP TESLİM ŞEKLİNDE SİGORTA

İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE

 

SAYI     :2021/17

KONU  : D li teslim şekillerinde sigorta.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 26.02.2021/61634634 yazıları ile ;

 

Teslim şekillerine ilişkin yeni yürürlüğe giren INCOTERM 2020  açıklamalarında, “DAT (Terminalde teslim) teriminin isminin, DPU (Belirlenen yerde boşaltılmış olarak teslim)olarak değiştirildiğinden bahisle, “… DAP, DPU ve DDP ’den oluşan “D” li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle “D” li terimler, “boşaltmada (varma yerinde) satışlar” olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin  tüm ziya ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms 2020 kapsamında terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının ihtiyarındadır.”

 

“INCOTERMS 2020’nin “Giriş” bölümünün 78 inci paragrafında, “Taraflar bazen bir Incoterms kuralını değiştirmek isteyebilir, Incoterms 2020 kuralları bu şekilde yapılacak değişiklikleri yasaklamaz…”denilmektedir. Bu nedenle taraflarca bu hususta bir farklı bir anlaşma sağlanmışsa, gümrük kıymetinin tespitinde bu hususun dikkate alınması ve hangi masrafların hangi tarafça üstlenildiğinin bu anlaşma dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekecektir.”

Bu çerçevede, INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.”

“Ancak tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçevede, alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.”
“Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda konunun 2012/29 sayılı Genelge kapsamında araştırma konusu yapılabileceği açıktır.”(Satıcının sigorta yapıp yapmadığının araştırılması)

denilmektedir.

 

 

Bu kapsamda, DAP,DPU,DDP teslim şekillerinde, sigortanın alıcı/ithalatçı tarafından yapılması durumunda ithalat beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Alıcı/ithalatçı tarafından yapılmadığı durumlarda Gümrük İdarelerince satıcının sigorta yapıp yapmadığının araştırılması, sigorta yapmadığının ve  satış faturasına sigorta giderinin dahil edilmediğinin  tespit edilmesi durumunda eşyanın kıymetinin %3 ü kadar sigorta giderinin emsal olarak ithalat beyannamesinde vergi matrahına  dahil edilerek işlem yapılacak ve ithalat beyannamesinde beyan edilmeyen sigorta gideri karşılığı vergilerin tahsili, vergiler tutarının üç katı para ceza uygulanması yoluna gidilebilecektir.

 

Bu kapsamda, DAP,DPU,DDP teslim şekillerinde,  olası bir araştırma sonucunda cezai durumla karşılaşılmaması için alıcı/ithalatçı firmaların satıcı firmadan eşya için sigorta yapılıp yapılmadığı bilgisinin/belgesinin alınması önem taşımaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.