Kültür fonunun ithalat vergileri içinde olmadığı ile kesin ihraçtan iade olan muaf eşyada tahsilinin gerektiği.

SAYI       :2021/14

KONU   :Kültür fonunun ithalat vergileri içinde olmadığı ile kesin ihraçtan iade olan muaf eşyada tahsilinin gerektiği.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı/Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün ekli yazılarında;

Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168 ve Gümrük Yönetmeliğinin 446 ila 453 maddelerine istinaden iadesi yapılan eşyaların gümrük vergilerinden muaf olarak yurda girişinde; ve benzer biçimde, Gümrük Yönetmeliği 444 ve 445 maddeleri ile Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme – Geçici İhracat) (Seri no:1) kapsamında geçici ihracat işlemi yapılan eşyaların süresi içerisinde gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirilmesi durumlarında geri gelen eşya da muafiyetin ithalat vergilerine tanındığı, kültür fonunun ithalat vergileri kapsamında yer almadığı gerekçesiyle geri gelen eşya ithalatında kültür fonu kesintisi yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Bu yazı için yorumlar kapalı.