Menşe Şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler.

SAYI       :2021/9

KONU   :Menşe Şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazıları ile, Gümrük Yönetmeliği hükmü gereğince Menşe Şahadetnamelerinin Menşe ülke veya ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenebileceği, Yönetmelikteki İhracatçı ülke tabirinden ticaret yapılan(fatura düzenleyen üçüncü ülke) değil eşyanın gönderildiği ülkenin anlaşılması gerektiği dolayısıyla Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen ithal eşyalar için Menşe Şahadetnamesinin eşyanın menşe ülkesinin veya gönderildiği ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmesi gerektiği, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için ise AB nin tek bir ülke gibi kabul edilerek ticaret yapılan ülke ile ihracat/gönderilen ülkenin farklı olması durumunda  Menşe Şahadetnamesinin hangi ülke tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta ticaret yapılan ülke (fatura düzenleyen üçüncü ülke) yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri gümrük idarelerince kabul edilmeyecektir.

Bu yazı için yorumlar kapalı.