Kullanılmış eşya ithali.

SAYI       :2021/8

KONU   :Kullanılmış eşya ithali.

 

İlgili Tebliği ile belirlenen kıymet üzerinden vergileri ödenmek kaydıyla bir kısmı kullanılmış eşyaların ithalinde geçmiş yıllarda 2020/9 sayılı tebliğ kapsamında, eşya adedi, eşya GTİP ve eşya kıymeti bilgileri ile müracaat edilerek  1-2 gün içerisinde alınan TAREKS sisteminden alınan  TAREKS referans numarası ile ithalat işlemleri gerçekleştirilmekte idi.

 

Yeni uygulamada 2021/9 sayılı tebliğ ile, tebliğ eki Ek-1 sayılı listede Grup-I sütununda yer alan GTİP ler karşısında X işareti bulunanlar için karşılarında belirlenen kg kıymeti üzerinden, X işareti bulunmayanları için eşyanın fatura kıymeti (CİF kıymeti) üzerinden vergileri ödenmek kaydıyla kullanılmış  olan eşyaların ithali için ekli “Başvuru Formu”  “Fatura ve Proforma Fatura Örneği” (tercümesi ile) ithal edilecek eşyaya ait en az 4 adet fotoğraf (PDF) (eşyaların marka, model, seri no ve üretim tarihi vb. bilgileri içeren, bilgi etiketlerini gösteren),Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu, eşyanın kullanımına ilişkin detaylı açıklama ile elektronik ortamda İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Ankara) müracaat edilip Kullanılmış Eşya İthal İzni  alınmak suretiyle ithalat gerçekleştirilebilecektir.

 

Yeni uygulamanın öncekinden daha fazla zaman kaybına neden olacağı ve izin verilmeme durumunun da olabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle kullanılmış eşya ithali için eşya gelmeden önce gerekli bilgi ve belgelerle “Kullanılmış Eşya İthal İzni” alındıktan sonra eşyanın Türkiye’ye getirilmesi önem taşımaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Bu yazı için yorumlar kapalı.