İngiltere Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.

SAYI       : 2021/7

KONU   :İngiltere Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.

 

Ticaret Bakanlığı’nın ekli 30.12.2020/00060221855 sayılı yazıları ile; 29.12.2020 tarihinde İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığı, İngiltere’nin AB’nin Gümrük Birliği uygulamalarının dışında kalacağı, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında vergi  indirimi için 01.01.2021 tarihi itibariyle eşyanın menşeinin ihracatçı firma tarafından düzenlenen fatura veya ticari bir belge (proforma fatura, firma başlıklı kağıdı vb) üzerinde kendi imzası ile yaptığı bir makam tarafından onaylanmayan  örneği ekli “Menşe Beyanı” ile kanıtlanacağı, başka belge aranmayacağı,

 

01.01.2021 tarihi ile STA yönetmeliğimiz resmi gazete de yayımlanacağı tarih arasında gerçekleştirilmek istenen İthalat İşlemlerinde ekli örneğe uygun geçerli bir “Menşe Beyanı”  ibraz edilerek üçüncü ülkelere uygulanan kanuni vergi üzerinden teminat alınarak işlem yapılabileceği yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminatın iade edileceği,

 

31.12.2020 tarihinden önce İngiltere’den Türkiye’ye gelmiş henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyaların A.T.R. Dolaşım Belgesi ile ithal edilebileceği,

 

31.12.2020 tarihinden önce Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracat eşyaları ile ilgili de İngiltere’ye varmış olan eşyalar için İngiltere’de ithalatta Türkiye tarafından düzenlenen A.T.R. Dolaşım Belgesi’nin geçerli olacağı,

 

Türkiye’den Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracatta yapılacak uygulamanın  henüz netleşmediği,

 

Kuzey İrlanda’dan Türkiye’ye gelen eşyalar için “Menşe Beyanı” ‘nın kullanılacağı, bildirilmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yapılan duyuru ile de,

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette, Sanayi ürünlerinde Gümrük Vergisi sıfırlanacak, tarım ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde ölçeklendirme ile indirimli oran belirlenecektir

01.01.2021 tarihinden önce taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılarak İngiltere’den Türkiye’ye sevk edilen İngiltere menşeli sanayi ürünlerinin A.TR belgesi beraberinde, AKÇT ürünleri ve tarım ürünlerinin  Menşe İspat Belgesi beraberinde gelmesi halinde Gümrük vergisi ve toplu konut fonu tahsil edilmeyecektir.(3350 CK)

 

Türkiye’den İngiltere’ye yapılacak ihracatlar da düzenlenecek menşe beyanı onaylanmış ihracatçı Tarafından yapıldığı hallerde onaylanmış ihracatçı yetki numarası ilgili alana girilecektir. Menşe beyanının bir onaylanmış ihracatçı Tarafından yapılmadığı hallerde parantez içindeki sözcükler silinecek  ya da bu alan boş bırakılacaktır.

 

Ülkemiz ihracatçıları için EORI numarası alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. STA uyarınca, Menşe beyanının Birleşik Krallık ’ta yerleşik bir ihracatçı tarafından yapıldığı hallerde bu alana EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) numarası girilecektir.

 

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması akabinde taraf ülke için bundan böyle tercihli menşei kriterleri kapsamında tercihli tarife uygulanacak olup, AB ve Türkiye STA imzalamış ve Türkiye için ulusal mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar sonlanıncaya kadar 01.01.2021 tarihinden sonra sevk edilen İGV ye tabi eşyalar için BK menşeili ve çıkışlı olanlar için Diğer ülkelere uygulanan vergiler teminata bağlanmak suretiyle ithalat işlemleri gerçekleştirilecektir. STA anlaşması ulusal mevzuata aktarılması akabinde vergi uygulanmayan eşyalara ait teminatlar iade edilecektir.

 

01.01.2021 tarihinden önce taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılarak İngiltere’den Türkiye’ye sevk edilen İngiltere menşeli, AB menşeli , Türkiye ve İngiltere’nin taraf olduğu STA ülkeler menşeli A.TR belgesi kapsamında gelen eşyanın 28.02.2021 tarihine kadar serbest dolaşıma girmesi halinde İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmeyecektir.(3351 CK)

 

STA anlaşmalı ülkeler menşeili eşyalarda yine çapraz kümülasyon hükümleri kapsamında tedarikçi beyanının da ATR belgesi ile birlikte ibraz edilmesi halinde tercihli tarifeden yararlanılacaktır.  Muafiyet 28.01.2021 tarihine kadar yapılacak ithalatlar için geçerli olacaktır.

 

Mevcut düzenlemeler kapsamında İngiltere menşeli eşyalar 01.01.2021 tarihinden itibaren Avrupa Birliği (AB) üzerinden A.TR belgesi ile geldiğinde İlave Gümrük Vergisi (İGV)  tahsil edilecektir.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İngiltere(BK) CE işaretini bir yıl süresince tanıyacaktır.  CE yerine UKCA işaretinin kullanımı konusunda çalışmalar sürmekte, başvurular alınmaktadır. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma yapılması mümkün olmakla birlikte, bu alan AB-BK müzakerelerinin sonucuna bağlıdır ve her durumda 2021’de öncelikli konulardan birisi olacaktır.

Türkiye’den İngiltere (BK) ye ihraç edilecek CE işareti taşıyan ürünleri- Avrupa Birliğince tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Türkiye’de yerleşik olanları da içerecek şekilde)  değerlendirmesine tabi olanlar da dâhil İngiltere 1 Ocak 2022 tarihine (Tıbbı Cihazlar için 30 Haziran 2023) kadar kabul edecektir.

 

İngiltere Geçiş dönemi sonrasında bitki ve hayvan ürünleri için düzenlenen sertifikalar tanınmaya devam edecektir.

 

Kuzey İrlanda, AB’nin Tek Pazar’la ilgili mevzuatının bir kısmını uyumlaştırmaya devam edecektir. Bununla beraber, Kuzey  İrlanda BK gümrük alanında kalacak ve BK ’nın STA ’larına tabi olacaktır.

 

İngiltere (BK) ile imzalanacak STA, Kuzey İrlanda’yı da kapsayacaktır. Bununla birlikte, AB-BK arasındaki düzenlemeler uyarınca, Kuzey İrlanda’ya doğrudan ihraç edilen ürünler için, AB’ye ihracat bakımından bir risk sınıflandırması yapılacaktır. AB’ye ihraç edilme “riski” taşıyan ürünlerde AB’nin uyguladığı vergiler ve AB mevzuatı, riskli olmayan ürünlerde ise BK ’nın uyguladığı vergiler ve BK mevzuatı tatbik edilecektir. Dolayısıyla, “riskli” ürünlerde Gümrük Birliği şartları, riskli olmayan ürünlerde ise GB şartlarını sürdüren STA ’mızın tercihli vergi oranları geçerli olacaktır. Pratikte uygulanan vergi oranları büyük ölçüde aynı olacaktır.

Bu yazı için yorumlar kapalı.