İthalatta UGD denetim tebliğ değişiklikleri.

SAYI       :2021/2

KONU   : İthalatta UGD denetim tebliğ değişiklikleri.

 

31.12.2020/31351 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan;

 

-2020/1 Sayılı tebliğ ile İthalatta Standart Denetime tabi olan 8547.20.00.00 GTİP de yer alan elektrik buvatları  CE denetim tebliği kapsamına alınmıştır. CE denetim yönünden kontrole tabi tutulacaktır.

 

-2021/8 Sayılı tebliğ ile ithalatta Telsiz Telekomünikasyon  Ekipmanlarının CE denetim tebliği kapsamındaki Bilgi Teknoloji Kurumundan Sınıf 2. Bildirime tabi olan ürünlerde izin alınması kaldırılmıştır. Ürünler sadece TAREKS tarafından denetime tabi tutulacaktır. Cep telefonu özelliği olan akıllı saatler CE denetimi kapsamına alınmıştır.

 

-2020/11 Sayılı tebliğ ile ithalatta Kişisel Koruyucu Donanımların Denetimi tebliğine 3926.90.60 GTİP deki Koruyucu Yüz Siperliği ve 63.07.90.93, 63.07.90.95 GTİP de yer alan maskeleri, 63.07.90.98.90.19 GTİP inde yer alan Dokunmuş ve Dokunmamış mensucattan hazır eşya TAREKS denetimi kapsamına alınmıştır.

 

-2020/12 Sayılı tebliğ ile ithalatta Tüketici Ürünleri Denetim tebliğine 3402 ve 3808 GTİP inde yer alan Dezenfekte Edici Kimyasallar eklenerek denetim kapsamına alınmıştır.

 

-2021/9 Sayılı tebliğ ile ithalatta CE İşareti Taşıması gereken ürünler listesinden 8536.90.95.00 GTİP indeki Elektrik Devrelerinin korunması için diğer teçhizat çıkarılmıştır. 8543.70.19  ve  90.19.10.10.00.11  ile  90.19.10.90.00.19 GTİP inde yer alan lipoliz  ve kavitasyon cihazı ve benzeri cihazlar çıkarılarak 2021/16 sayılı Tıbbi Cihaz Denetimi tebliği kapsamına alınmıştır. Bu cihazlar Tıbbi Cihaz Tebliği kapsamında denetime tabi tutulacaktır.

 

-2021/16 Sayılı tebliğ ile 9018.31.10.00 GTİP inde yer alan Tüm Plastik Şırıngalar ve Şırınga Aksamı ,9018.31.90.00 GTİP inde yer alan tüm diğer Şırıngalar ve Şırınga aksamı Tıbbi Cihaz  denetimi kapsamına alınmıştır.(Geçmişte sadece bir kullanımlık steril şırıngalar ve çok kullanımlık insülin şırıngaları denetime tabi tutulmakta idi.)

9018.39.00.00 GTİP nu itibariyle tüm katater ve kanuller    Tıbbi Cihaz CE denetimi kapsamına alınmıştır.    

8543.70.90.00.19 GTİP inde Kavitasyon ve Lipoliz cihazları ile benzeri cihazlar CE işareti taşımsı gereken ürünler tebliğinden çıkarılarak Tıbbi Cihaz CE denetimi kapsamına alınmıştır.

Bu yazı için yorumlar kapalı.