İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması hakkında

SAYI       : 2020/73

KONU   : İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması hakkında.

 

Ticaret Bakanlığı’nın ekli 30.12.2020/00060221855 sayılı yazıları ile; 29.12.2020 tarihinde İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığı, İngiltere’nin AB’nin Gümrük Birliği uygulamalarının dışında kalacağı, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında vergi  indirimi için eşyanın menşeinin ihracatçı firma tarafından düzenlenen fatura veya ticari bir belge (proforma fatura, firma başlıklı kağıdı vb) üzerinde kendi imzası ile yaptığı bir makam tarafından onaylanmayan  “Menşe Beyanı” ile kanıtlanacağı, başka belge aranmayacağı,

 

01.12.2021 tarihi ile STA yönetmeliğimiz resmi gazete de yayımlanacağı tarih arasında gerçekleştirilmek istenen İthalat İşlemlerinde geçerli bir “Menşe Beyanı”  ibraz edilerek üçüncü ülkelere uygulanan kanuni vergi üzerinden teminat alınarak işlem yapılabileceği yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminatın iade edileceği,

 

31.12.2020 tarihinden önce İngiltere’den Türkiye’ye gelmiş henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyaların A.T.R. Dolaşım Belgesi ile ithal edilebileceği,

 

31.12.2020 tarihinden önce Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracat eşyaları ile ilgili de İngiltere’ye varmış olan eşyalar için İngiltere’de ithalatta Türkiye tarafından düzenlenen A.T.R. Dolaşım Belgesi’nin geçerli olacağı,

 

Türkiye’den Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracatta yapılacak uygulamanın  henüz netleşmediği,

 

Kuzey İrlanda’dan Türkiye’ye gelen eşyalar için “Menşe Beyanı” ‘nın kullanılacağı, bildirilmektedir.

Bu yazı için yorumlar kapalı.