İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında

SAYI : 2017/5
KONU : İlave Gümrük Vergisi Tahsilatı Hakkında.

18.01.2016/29952 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ekli 2016/9750 Sayılı İthalat Rejimi Kararı ile, dökme demirden borular, dizel motorlar(deniz taşıtları için olanlar hariç), pozitif hareketli pompalar, çıkış gücü 7,5 kVA ile 750 kVA arası olan elektrik motorları, portatif hareketli pompalar, çıkış gücü 7,5 kVA nın üstünde olan dizel elektrik enerji üretim grupları, tekerlekli zirai traktörler, motorlu taşıt için vites kutuları, motorlu taşıt için aks ların ithalinde ekteki kararnamede belirtilen oranlarda (%5,8 ila %30 arası değişen) ilave gümrük vergisi ödenmesi kararlaştırılmıştır.

AB üyesi ülkeler, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Moritus ve Malezya menşeli olan ürünlerde ATR dolaşım belgesi ve Menşe İspat Belgesi ibrazı halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

18 Ocak 2017 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların gümrük beyannamelerinin 18 Ocak 2017 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde(03.03.2017 tarihine kadar) tescil edilmesi halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.