Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanan Ülkeler İthalatı

SAYI     :2017/3

KONU :Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanan ülkeler ithalatı.

 

31 Aralık 2016/29935 sayılı  Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9611 Sayılı İthalat Rejimi kararı  Ek 3 sayılı tabloda değişiklik yapılarak,

Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) listesinden, Irak, Kamerun, Marşal  Adaları çıkarılmıştır.

Özel Teşvik Düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler (Ö.T.D.Ü.) listesinden Gürcistan çıkarılmıştır.

Endonezya menşeli eşyaların ithalinde;

 

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 31.fasıl (Gübreler), 32. fasıl  (Boyalar), 33. fasıl (Kozmetikler), 34. fasıl (Temizleme ürünleri), 35. fasıl (Albuminoid  maddeler), 36. fasıl (Patlayıcı maddeler), 37. fasıl (Fotoğrafçılık malzemeleri), 38. fasıl (Muhtelif kimyasal maddeler) için indirimli gümrük vergisi uygulaması getirilmiştir.

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan,  3922 ila 3926 daki (Plastikten eşyalar), 42. fasıldaki (Deriden eşyalar) ,43. fasıldaki (Kürk ve kürkten eşyalar), 50 ila 59 ve 60. fasıldaki   (Tekstil hammaddeleri , elyaf,iplik  ve kumaşlar) 65. fasıldaki (şapkalar), 66. fasıldaki  (Şemsiye , bastonlar),67. fasıldaki  (yapma çiçekler), 84. Fasıldaki (makinalar), 85. fasıldaki (elektrikli cihazlar), 87. fasıldaki (kara nakil vasıtaları), 88.fasıldaki (Hava taşıtları), 89. fasıldaki  (Deniz taşıtları) 94. fasıldaki (Mobilyalar) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir. Form A belgesi

-Hindistan menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük tarife cetvelinde yer alan, 31. fasıldaki (gübreler) 32. fasıldaki (boyalar), 33. fasıldaki (kozmetikler), 34. fasıldaki (temizleme ürünleri), 35. Fasdaki (Albuminoid maddeler), 36. fasıldaki (Patlayıcı maddeler), 37. fasıldaki (Fotoğrafçılık malzemeleri), 38. fasıldaki (Muhtelif kimyasal maddeler) için indirimli vergi uygulaması) getirilmiştir.

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 3922 ila 3926 fasıldaki (Plastikten eşyalar), 42. fasıldaki (deriden eşyalar), 43. fasıldaki (Kürk ve kürkten eşyalar), 61 ve 62. fasıldaki (Tekstilden giyim eşyası), 63. fasıldaki (tekstilden mefruşat eşyası),64. fasıldaki (Ayakkabılar), 68. fasıldaki (Taş ve mermerden eşya), 69. fasıldaki (Seramikten eşya), 70. fasıldaki (Camdan eşya), 71. fasıldaki (Kıymetli metal ve bunlardan eşyalar, imitasyon malzemeler),  72. ve 73. fasıldaki (Demir ve demirden eşyalar), 74. fasıldaki (Bakır ve bakırdan eşyalar), 75. fasıldaki (Nikel ve nikelden eşyalar), 76. fasıldaki (Alüminyum ve alüminyumdan eşyalar), 78. fasıldaki (Kurşun ve kurşundan eşyalar), 79. fasıldaki (Çinko ve çinkodan eşyalar), 81. fasıldaki (Diğer adi metaller ve bunlardan eşyalar), 82. fasıldaki (Adi metalden aletler), 83. fasıldaki (Adi metalden çeşitli eşya), 84. fasıldaki (Makinalar), 85. fasıldaki (Elektrikli cihazlar) 90. fasıldaki (Optik aletler), 91. fasıldaki (Saatler), 92. fasıldaki (Müzik aletleri), 94. fasıldaki(Mobilyalar) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir.

 

Nijerya menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 41. fasıldaki (Ham postlar, deriler) için indirimli vergi uygulaması getirilmiştir.

-Pakistan menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 42. fasıldaki (Deriden eşyalar), 43. fasıldaki ( kürk ve kürkten eşyalar), 50 ila 59. fasıldaki (Tekstil hammaddeleri, elyaf,iplik ve kumaşlar), 61 ve 62. fasıldaki (Tekstil giyim eşyası), 63. fasıldaki (Tekstilden mefruşat eşyası) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir.

-Sri Lanka menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetveli yer alan, 61. Ve 62. fasıldaki (Tekstilden giyim eşyası) ve 63. fasıldaki (Tekstilden mefruşat eşyası) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir.

Ukrayna menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan,15. fasıldaki (Hayvansal ve bitkisel yağlar), 86. fasılda yer alan (Demiryolu taşıtları) için indirimsiz vergi (diğer ülkelere uygulanan vergi) uygulaması getirilmiştir

-Vietnam menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 3922 ila 3926. fasıldaki (Plastikten eşyalar), 42. fasıldaki (Deriden eşyalar), 43. fasıldaki ( kürk ve kürkten eşyalar), 50 ila 59 ve 60. fasıldaki (Tekstil hammaddeleri,elyaf, iplik ve kumaşlar), 61 ve 62. fasıldaki (Tekstilden giyim eşyası), 64. fasıldaki (Ayakkabılar), 65. fasıldaki (Şapkalar), 66. fasıldaki (Şemsiyeler, bastonlar), 67. fasıldaki (Yapma çiçekler); 68. fasıldaki (Taştan ve mermerden eşyalar), 69. fasıldaki (Seramik eşyalar), 70. fasıldaki (Camdan eşyalar), 84. fasıldaki (Makinalar), 85. fasıldaki (Elektrikli cihazlar), 94. fasıldaki (Mobilyalar) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi)getirilmiştir.

-Bangladeş menşeli eşyalar ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 50 ila 59 ve 60. fasıldaki (Tekstil hammaddeleri, elyaf,iplik, kumaşlar) 61. Ve 62. fasıldaki (Tekstilden giyim eşyaları), 63. fasıldaki (Tekstilden mefruşat eşyalar) için indirimsiz vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir.

-Kamboçya menşeli eşyaların ithalinde;

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan, 61. Ve 62. Fasıldaki (Tekstilden giyim eşyası), 63. Fasıldaki (Tekstilden mefruşat eşyası) için indirimsiz  vergi uygulaması (diğer ülkelere uygulanan vergi) getirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir