Ağaç lif levha (laminat parke) ve kereste ihracı kayda tabi.

SAYI     :2021/29

KONU  :Ağaç  lif levha (laminat parke) ve kereste ihracı kayda tabi.

 

04.07.2021/31501 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2021/5 Sayılı Tebliğ ile

 

4410 GTP’de bulunan ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhaların (Laminat parkeler dahil),
4411 GTP’de bulunan ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhaların (Laminat parkeler dahil)
4407 GTP’de bulunan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçların.( Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı olanlar hariç olmak üzere)

ihracı İhracatçı Birliklerinin kaydına tabi tutulmuştur.

İhracat sırasında İhracatçı Birliklerince yapılan inceleme sonrasında verilen onay doğrultusunda ihracat beyannamesi tescil edilerek ihracat gerçekleştirilebilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

ATA karnesi ile ithalatta varış öncesi beyan ve vekalet.

SAYI     :2021/28

KONU  :ATA karnesi ile ithalatta varış öncesi beyan ve vekalet.

 

Halen Uygulamada olan Gümrük Genel Tebliğ (Geçici İthalat)Seri No:4 Tebliğde, 02.06.2021/31499 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  ekli Seri No: 7 Tebliğ ile yapılan değişiklik ile;

ATA karnesi ile geçici olarak ithal edilen eşyaların, eşya gümrüğe gelmeden de elektronik olarak beyanının yapılabileceği ve ATA karnesinin “B.TEMSİLCİSİ /Representedy by” hanesinde adına işlem yapılacak temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda tebliğ EK 2/A’da yer alan ekli vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Mısır’a ihracatta ACI numarası uygulaması

SAYI     :2021/27

KONU  :Mısır’a ihracatta ACI numarası uygulaması

 

07.05.2021 tarihli 2021/24 Sayılı Bilgilendirme Duyurumuz ile , “Muhtelif yayınlardan Edinilen bilgilerden, Mısır Arap Cumhuriyetinin Gümrük Mevzuatında yapılan değişiklik ile Mısır’a eşya ithalatında Gümrük İdaresi tarafından kısa adı ACI olan “Advance Cargo Information” ön denetim sisteminin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren PİLOT uygulamasının başlatıldığı, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra da kesin uygulamaya geçileceği”  uygulamanın netleşmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı bildirilmişti.

 

İhracatçı Birliklerinin web sayfalarında konu ile ilgili duyurular yayımlanmıştır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin 28.05.2021/ G-2021 tarih ve Sayılı Sirküleri ve eki Türkiye Cumhuriyeti Kahire Ticaret Müşavirliği’nce hazırlanan Bilgi Notu ekte sunulmuştur.

Bilgi Notunda,

Öncelikle Mısır’daki ithalatçı firmanın CARGO X platformuna baş vurarak oluşturacağı ACI numarasını Türkiye’deki ihracatçı firmaya bildireceği,

Türkiye’deki ihracatçı firmanın da bu ACI numarasını ihracat belgelerine (fatura, packing list, EUR1 vb.) kaydederek CARGO X platformu vasıtasıyla ihracatçı firmaya göndereceği,

Mısır’daki ithalatçı firmanın CARGO X platformu üzerinden ihracatçıdan aldığı ACI numarası kayıtlı ihracat evraklarını  kontrol edip uygunluğu halinde kendisine ait bilgilerle birlikte eşyanın sevkinden 48 saat öncesinde “NAFEZA platformu üzerinden Mısır Gümrük Otoritesine sunacağı,

Mısır Gümrük Otoritesinin onay vermesi halinde sistemin oluşturduğu ACI numarasının ithalatçıya ve ihracatçıya bildirileceği ve ithalat işlemlerinin  gerçekleşebileceği,

ACI numarası olmayan ihracat eşyalarının Mısır’a ithal edilemeyeceği, geri mahrece iade edileceği,

Sorun yaşanmaması için İhracatçı firmaların Mısır’daki alıcı firmalarla ve nakliyeci firmalarla temas halinde olup bilgi almalarının faydalı olacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Mısır’a ihracatta ACI numarası uygulaması

SAYI     :2021/24

KONU  :Mısır’a ihracatta ACI numarası uygulaması

 

07.05.2021 tarihli 2021/24 Sayılı Bilgilendirme Duyurumuz ile , “Muhtelif yayınlardan Edinilen bilgilerden, Mısır Arap Cumhuriyetinin Gümrük Mevzuatında yapılan değişiklik ile Mısır’a eşya ithalatında Gümrük İdaresi tarafından kısa adı ACI olan “Advance Cargo Information” ön denetim sisteminin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren PİLOT uygulamasının başlatıldığı, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra da kesin uygulamaya geçileceği”  uygulamanın netleşmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı bildirilmişti.

 

İhracatçı Birliklerinin web sayfalarında konu ile ilgili duyurular yayımlanmıştır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin 28.05.2021/ G-2021 tarih ve Sayılı Sirküleri ve eki Türkiye Cumhuriyeti Kahire Ticaret Müşavirliği’nce hazırlanan Bilgi Notu ekte sunulmuştur.

Bilgi Notunda,

Öncelikle Mısır’daki ithalatçı firmanın CARGO X platformuna baş vurarak oluşturacağı ACI numarasını Türkiye’deki ihracatçı firmaya bildireceği,

Türkiye’deki ihracatçı firmanın da bu ACI numarasını ihracat belgelerine (fatura, packing list, EUR1 vb.) kaydederek CARGO X platformu vasıtasıyla ihracatçı firmaya göndereceği,

Mısır’daki ithalatçı firmanın CARGO X platformu üzerinden ihracatçıdan aldığı ACI numarası kayıtlı ihracat evraklarını  kontrol edip uygunluğu halinde kendisine ait bilgilerle birlikte eşyanın sevkinden 48 saat öncesinde “NAFEZA platformu üzerinden Mısır Gümrük Otoritesine sunacağı,

Mısır Gümrük Otoritesinin onay vermesi halinde sistemin oluşturduğu ACI numarasının ithalatçıya ve ihracatçıya bildirileceği ve ithalat işlemlerinin  gerçekleşebileceği,

ACI numarası olmayan ihracat eşyalarının Mısır’a ithal edilemeyeceği, geri mahrece iade edileceği,

Sorun yaşanmaması için İhracatçı firmaların Mısır’daki alıcı firmalarla ve nakliyeci firmalarla temas halinde olup bilgi almalarının faydalı olacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Yönetmeliği.

SAYI    :2021/26

KONU  :İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Yönetmeliği.

 

 

25.05.2021/31491  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli, “ Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” te;

 

-Bünyelerine İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya Yönetmelik EK-4’te listelenen bir ülke (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Batı Şeria –Gazze, Tunus, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Foreo Adaları, Gürcistan, Ukrayna ) menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünlerin, Türkiye’de  yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul edileceği (Mad.6/1),

-AB menşeli girdilerin, Avrupa Birliği ve  Birleşik Krallık STA kapsamında AB menşeli olduğunun ispatının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye’ye ithal edilen eşya için AB’deki tedarikçisi tarafından düzenlenen Yönetmelik EK-5 de yer alan “ Tedarikçi Beyanı” ile yapılacağı.(Mad.6/5)

-Gümrük Tarife Cetveli 2 ve 4 ila 24.ncü fasıldaki( 16. fasıl hariç) ürünlerde kullanılan yabancı girdinin mamul ürün ağırlığının  %15’ni  geçmemesi gerektiği(Madde 9/1-a-b),

 

-Set eşyada menşeli olmayan ürünlerin setin fabrika çıkış fiyatının %15 ini geçmemesi gerektiği (Madde 12),

 

-Taraf ülkeden Üçüncü ülkeye sergi veya fuara gönderilen eşyanın Türkiye veya İngiltere’ye satılması durumunda, menşe beyanında sergi veya   fuarın adı belirtilmek ve ilave kanıtlayıcı belge ibraz edilerek tavizden faydalanmak üzere Menşe Beyanı düzenlenebileceği (Madde 16/2),

 

-Gümrük Tarife Cetveli 50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan tekstil ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler için Telafi Edici Vergi (TEV)  oluşacağı (Mad.17/1),

-Menşe beyanı, söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde Yönetmelik EK-3 örneğe uygun olarak, fatura, teslimat notu veya firma başlıklı kağıda fatura numarası yer alacak şekilde, ıslak imzalı, ihracatçının orijinal imzasının imajını taşıyan digital imzalı veya elektronik olarak imzalanan herhangi bir  imza içermeyen şekilde olabileceği, İmzalayan kişinin unvan  ve adının yer alması gerektiği (Madde 19/1-3),

 

– Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracatlar için düzenlenen “Menşe Beyan’ında” sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export  şeklinde belirtilmesi gerektiği ve Menşe Beyanının  ihracatçının orijinal imzası ile düzenleneceği (Madde 19/3-4),

 

-Menşe Beyanlarının süresinin düzenlendiği tarihten itibaren 12 geçerli olduğu (Madde 21),

 

-500 Euro’yu geçmeyen küçük paketler için Menşe Beyanı düzenlenmeyebileceği/gerekmediği (Madde 21),

 

-İthalat sırasında Menşe Beyanının bulunmadığı hallerde sonradan 2 yıl içerisinde Menşe Beyanı ibraz edilerek ödenen vergilerin geri alınabileceği (Madde 22),

 

-Menşe Beyanının hatalı olduğu/yanlışlıkla düzenlendiği  hallerde durumu yükümlünün  kendisinin  bildirmesi durumunda (Gümrük İdaresi tespit etmeden önce) ödenmeyen vergilerin ödeneceği,  Ceza uygulanmayacağı (Madde 23),

 

-Türkiye veya İngiltere, kendi ülkesine ithal edilen eşyaya ilişkin menşe beyanının okunaksız veya görünürde kusurlu olması halinde ithalatçıya, düzeltilmiş menşe beyanının bir kopyasını ithalatçı ülkenin gümrük idaresine otuz gün içerisinde ibraz etme imkânı tanınacağı (Mad.24/3),

 

-Menşe Beyanı düzenleyen ihracatçı firmanın Menşe Beyanının bir kopyasını ve eşyanın menşeli olduğunu kanıtlayan belgeleri üç yıl muhafaza etmesi gerektiği (Madde 25),

 

-Taraf ülkelerin, ithal konusu eşyanın menşeinin kontrolü için Menşe Beyanının kontrolünü sonradan isteyebileceği (Madde 26),

 

-İhracatçı Ülke Gümrük İdaresinin ihracatçı firmadan eşyanın menşeinin kanıtı için ek belgeler isteyebileceği,  firma tesisinde eşyanın üretimi ve tedariki ile ilgili inceleme yapabileceği (Madde26/8-c)

 

belirtilmektedir.

 

NOT: Şifahi olarak edinilen bilgiye göre, İngiltere’den vergileri teminat olarak ödenerek yapılan ithalat  işlemlerine  ikinci bir talimata kadar devam edileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Mısır’a ihracatta ön denetim.

SAYI     :2021/24

KONU  :Mısır’a ihracatta ön denetim.

 

Muhtelif yayınlardan Edinilen bilgilerden, Mısır Arap Cumhuriyetinin Gümrük Mevzuatında yapılan değişiklik ile Mısır’a eşya ithalatında Gümrük İdaresi tarafından kısa adı ACI olan “Advance Cargo Information” ön denetim sisteminin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren PİLOT uygulamasının uygulamasının başlatıldığı, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra da kesin uygulamaya geçileceği görülmektedir.

 

Uygulama için Misr Technology Systems (MTS) tarafından inşa edilen Dış Ticaret platformu (NAFEZA) ve CargoX blok zinciri (Blockchain-CargoX ) belge aktarım ağ geçidi hizmet sağlayıcısı yetkilendirilmiştir. Bu durumda Mısır’a ihracat yapan firmaların NAFEZA (Sınır Ötesi Ticaret için Mısır Ulusal Tek Pencere) sistemi üzerinden işlem yapmaları gerekecektir. https://www.nafeza.gov.eg.en

 

İşlem için İhracatçıların önce Blockchain-CargoX  sistemine üye olarak bir kimlik numarası almaları gerekmektedir.

 

İhracatçılar geminin hareketinden önce sisteme ihracat ile ilgili tüm belgeleri (fatura, EUR.1, Ön Konşimento vb.) yükleyerek alıcıya göndermesi gerekmektedir.

 

Alıcı firmanın ihracatçının gönderdiği belgeleri kontrol edecek uygun gördükten sonra NAFEZA sistemine yükleyecek. Bu belgeler sistem tarafından da uygun görüldüğü takdirde otomatik olarak oluşacak  Advance Cargo Information Declaration (ACID) numarası hem ithalatçıya hem ihracatçıya bildirilecektir.

 

Bu Advance Cargo Information Declaration (ACID) numarasının tüm ihracat belgelerinde ve Gemi Manifestosunda belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde Mısır Gümrüğünce Gemiden yükün tahliyesine izin verilmeyecektir.

 

Taşıyıcı firma da gemi hareket etmeden 24 saat önce gemideki yüklerin listesini elektronik olarak Mısır’a gönderecektir.

 

Konu ile ilgili uygulamanın netleşmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yapılacak ihracatlar da önceden alıcı firma ile ve taşıyıcı firmalarla konu hakkında iletişim kurulması yerinde olacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.

İngiltere’ye ihracatta Telafi Edici Vergi hakkında.

SAYI       :2021/23

KONU   :İngiltere’ye ihracatta Telafi Edici Vergi hakkında.

 

Ticaret Bakanlığı/İhracat Genel Müdürlüğü’nün ekli 30.04.2021/63670089 sayılı yazıları ile; 01.01.2021 – 14.04.2021 tarihleri arasında 50 ile 63 ncü fasıllardaki eşyaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında İngiltere’ye ihracatında ihraç eşyasının bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için Telafi edici Vergi (TEV) ödeneceği, bu fasıllar dışındaki eşyalar için TEV ödenmeyeceği, 14.04.2021 tarihinden sonraki ihracatlarda ise TEV ödenmeyeceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi tahsili kararında değişiklik hakkında.

SAYI       : 2021/22

KONU   :İthalatta İlave Gümrük Vergisi tahsili kararında değişiklik hakkında.

 

2021/5  Sayılı Bilgilendirme Duyurumuz ile gönderilen 3351 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ithalatta İlave Gümrük vergisi tahsil edilecek eşyalar listesinde, 22.04.2021/31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli 3867 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile  değişiklik yapılarak, ekte yer alan karar eki listede GTİP ları yer alan halıların, otomatik elektrik devre kesicilerin, bir kısım motorsiklet aksamının, kol saatinin, duvar saatinin, masa saatinin, aydınlatma projektörü aksamının İlave gümrük vergisi düşürülmüş, elektrikli fanının  ilave gümrük vergisi yükseltilmiş,

Karar eki EK-2 Sayılı Listede GTİP numaraları yer alan suni flement iplikler, araç tekerleği ve iç lastikleri için valfler/supaplar ve cam şırıngalar listeden çıkarılarak  ithalinde ilave Gümrük Vergisi kaldırılmış,

Listede bir kısım GTİP lerin karşısına eklenen dip notlar ile vinil klorür filmin, sağlık amaçlı kullanılan kağıdın, soğuk çekilmiş alaşımlı çelik çubuğun, bisiklet aksamlarının (tekerlek hariç) üretim amaçlı girdi olarak kullanmak üzere Nihai Kullanım İzni alınarak ithalinde İlave Gümrük Vergisinin sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

SAYI     :2021/21

KONU  :TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

 

20.04.2021/31460 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32  ile TAREKS yetkilendirmesi (TSE, CE ve Tekstil/azo kontrol vb başvuruları için )  hakkındaki Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53 ’nde Değişiklik Yapılarak,
yetkilendirme için Bu güne kadar istenilen  imza sirküleri yerine Sicil tasdiknamesi  aranması (Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belge),

TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden Tareks  başvurusu yapan/kullanıcı ile ithalatçı firmanın müştereken sorumlu olması, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanması, kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.

8302 GTİP G. Kore ve Makedonya menşeli eşya ithalinde anti damping.

SAYI     :2021/20

KONU  :8302 GTİP G. Kore ve Makedonya menşeli eşya ithalinde anti damping.

 

27.03.2021/31436 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli  2021/14 Sayılı Tebliğ ile ;

 

Güney Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatında aşağıda tabloda belirtilen miktarda anti damping vergisi tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.